FAQs Complain Problems

वडा नं ५

Population: 
५१५९
Ward Contact Number: 
९८१६८१३७२१

वडा जनप्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८०१६५२६५८

महिला सदस्य

दलित महिला

वडा सदस्य

९८०४८२३४१४

वडा सदस्य

९८१०२०२५४३

पूर्व वडा जनप्रतिनिधि

वडा कर्मचारी