FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नवौं नगर सभाको बैठक निर्णयहरु

७८/७९ 01/27/2022 - 11:10

२०७८/१०/०१ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/26/2022 - 15:10

२०७८/०९/०९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/02/2022 - 11:36

२०७८-०८-२८ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णय

७८/७९ 12/19/2021 - 11:28

२०७८/०८/०५ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 12/01/2021 - 16:00

२०७८/०७/०९ महिनाको नगर कार्यपालिका बैठका निर्णय

७८/७९ 11/16/2021 - 12:03

मिति २०७८/०६/१२ कार्यपालिकाको निर्णय

७८/७९ 10/05/2021 - 16:05 PDF icon Document 9.pdf

२०७८-०५-१० गतेका नगरकार्यपालिकाको बैठक निर्णय |

७८/७९ 09/27/2021 - 15:46

आठौं नगर सभाको बैठक निर्णयहरु

७८/७९ 08/24/2021 - 10:19 PDF icon आठौं नगर सभाको बैठक निर्णयहरु

२०७८-०४-१५ को निर्णय

७८/७९ 08/03/2021 - 11:56

Pages