FAQs Complain Problems

भंगहा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भंगहा, महोत्तरी आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरी बिक्री तथा घाटगद्दी गर्ने कार्यको बोलपत्र सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति :२०७७/०८/२३ यस नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने रातु नदी हात्त

सम्पर्क

आर्थिक वर्ष: