FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

सम्पर्क

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट, मिति २०७९ साल असार १० गते

७९-८० 06/27/2022 - 08:57 PDF icon आ.व.२०७९-०८० को बजेट.pdf

२०७८/०७९ को बजेट

७८/७९ 06/29/2021 - 12:09 PDF icon आठौं नगर सभा निर्णयहरु.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

७८/७९ 06/29/2021 - 12:08 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन ऐन (विनियोजन ऐन-२०७७)

७७/७८ 09/23/2020 - 12:37 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन ऐन

भंगहा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६

७६/७७ 07/25/2019 - 13:49 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको पूरक विनियोजन ऐन २०७६

भंगहा नगरपालिकाको पूरक विनियोजन ऐन २०७५

७५/७६ 03/17/2019 - 14:25 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको पूरक विनियोजन ऐन २०७५

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम

७४/७५ 04/03/2018 - 16:43 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम.pdf