FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

सम्पर्क

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भंगहा नगरपालिकाको कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७५ ७७/७८ 03/15/2021 - 15:50 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
भंगहा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७७ ७७/७८ 03/15/2021 - 15:48 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
भंगहा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) २०७५ ७७/७८ 03/15/2021 - 15:46 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) २०७५.pdf
भंगहा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५ ७७/७८ 02/24/2021 - 17:02 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७५
भंगहा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७५ ७७/७८ 02/24/2021 - 17:01 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७५(२०७७-११-१२).pdf
भंगहा नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७७/७८ 02/24/2021 - 17:01 PDF icon भंगहा नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र ७७/७८ 02/24/2021 - 17:00 PDF icon स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन राजपत्रको प्रकाशनको लागि 2077-08-30.pdf

Pages